دیـالیز در سایه کووید

دیـالیز در سایه کووید

زندگی با نارسایی مزمن کلیوی به خودی خود یک چالش است و دشواری های زیادی را برای بیماران به‌همراه دارد.

با ظهور این ویروس که سازوکار تمامی جهان را از هم پاشیده است این دشواری ما بیش از پیش نمایان گشته است.کنترل عفونت و رعایت پروتکل های بهداشتی که در گذشته نیز جز جدایی ناپذیر دیالیز بود پس ازگسترش ویروس اهمیت بیشتری یافت و علاوه بر مراقبت های تماسی، مراقبت های تنفسی و جلوگیری از انتقال بیماری توسط ذرات ریز تنفسی و هوا را نیز در برگرفت.بیماران دیالیزی به سبب نقص ایمنی ناشی از بیماری کلیوی و گاه بیماری های زمینه ای خود نظیر دیابت در معرض ابتلای بیشتری نسبت به سایر گروه ها قرار دارند و لازم است که با وجود محدودیت های تردد و گاه قرنطینه های طولانی حضور در جلسات دیالیز را به دقت پیگیری کنند.

با وجود اینکه یکی از توصیه های متخصصان در پیشگیری از کرونا، مصرف مایعات کافی و سبزیجات است این بیماران به علت محدودیت مصرف مایعات و پتاسیم که یکی از منابع غنی آن سبزیجات است قادر به اجرای این دستورات نبوده و در معرض ابتلای بالاتری قرار دارد. به همین سبب قرار گرفتن واکسیناسیون این بیماران در اولویت امر از اهم واجبات است و مرکز دیالیز هدی مفتخر است که در بین کلینیک‌های ارائه دهنده خدمات دیالیز در این امر اولین باشد. در همین راستا؛ در هفته آخر اردیبهشت ماه واکسیناسیون مرحله اول کوید۱۹ برای مددجویان و پرسنل و کادر درمان انجام شد .

 

گردآوری : غزاله کریمی ، پرستار بخش دیالیز درمانگاه تخصصی داخلی هدی

Call Now Button