درمان نوین زخم پای دیابتی

دیابت شایع ترین بیماری غدد درون ریز است و شیوع روز افزون در جهان دارد و آمار مبتلایان در ایران نیز به صورت صعودی در حال افزایش است. یکی از عوارض شایع این بیماری زخم پای دیابتی است که خود یکی از علل مرگ و قطع عضو مبتلایان می باشد. لذا مسئولین در مرکز دیالیز رسالت (هدی ) ، دارالشفاء حضرت سیدالشهداء ( ع ) بر آن شدند که برای اولین بار با روش نوین غیر جراحی ودارویی در جهت پیشبرد این هدف مهم گام بلندی بردارد.

Call Now Button