نظرسنجی

آگوست 1, 2021

نظرسنجی دندانپزشکی

مراجعین محترم با دروداز اینکه این مرکز را جهت دریافت خدمات دندان پزشکی انتخاب نمودید بسیار خرسندیم. پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور سنجش […]
آگوست 1, 2021

نظرسنجی درمانگاه

مراجعین محترم با درود پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور سنجش کیفیت خدمات درمانگاه داخلی هدی از دیدگاه شما عزیزان می‌باشد. خواهشمند است میزان […]
آگوست 1, 2021

نظرسنجی دیالیز

پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور سنجش کیفیت خدمات دیالیز این کلینیک ..
Call Now Button